Sunday, February 25, 2007

Prada-Meinhof

Utflukt nr. 4/2006 Red. Kjersti Instefjord, Camilla Hauge

Det er vanskelig å bli klok på Utflukt. Tidsskriftet visstnok femi- nistisk, men virker mer drømmende og svermerisk enn Fett. Utflukt vil være et konseptuelt dameblad med sans for litteratur, men har likevel ikke en så klar litterær profil som Kraftsentrum. Kanskje kommer vi tettest på Utflukt hvis vi dveler ved tidsskriftets navn; Utflukt er unnvikende, en digresjon, Utflukt er in motion.

Denne gang knytter det utfluktsmessige seg spesifikt til et «fritt fall ut av litteraturen», som er nummerets tema. Hvor vi lander etter dette frie fallet er litt uklart, men ettersom nummeret ligner en fanzine dedikert til to ganger Sara(h) - nemlig forfatteren og akti- visten Sara Stridsberg og dramatikeren Sarah Kane - så tipper jeg at vi lander i dramatikken, i aktivismen, in the real world: Der hvor uto- pien om overskridelse mellom kunst og virkelighet blafrer i vinden som et rosa flagg, ja, kanskje til og med som et diminutivt stykke dameundertøy av den mer eksklusive typen.

I Sara Stridsbergs roman «Drömfakulteten» (2006) vender drømmene seg mot Valerie Solanas, gjenkjent blant annet som den frustrerte kunstneren som skjøt og såret Andy Warhol. Utflukt har ordnet sine bidrag i assosiativ drømmelogisk rekkefølge, og både form og tone fra Stridsberg og Kane får lov å spre seg til artiklene. Redaktør Instefjord og Marte-Kine Sandengen drar til Stockholm for å se sceneversjonen av Stridsbergs roman, noe som ender i regulær skuffelse. Nå var da også forventningene i overkant høyt skrudd opp: «Det vi vil er å erfare noe i teateret, noe som er viktig og som har betydning for våre liv.» Dessverre klarer ikke den altfor korte og gresselig overfladiske artikkelen å si noe substansielt om hva disse forventningene egentlig går ut på, og hvorfor teaterstykket byr på
en så massiv skuffelse.

Om ikke annet er vi i ferd med å lese oss ut av det rosa pikerommet og inn i dystrere landskaper. I pikerommet klippes Barbies frisyre om til hanekam; vi føres ut i massiv post-pønka Prada-Meinhof coolness. Men på tross av den heroiske innsatsen fra flere flinke skribenter, blir det i siste instans for mange tomme fakter, og altfor lite av alt.

SC, Klassekampen 24. februar 2007