Saturday, January 11, 2014

Det store bildet

Fett #4/2013
Tema: Russland, kjønnsroller og LHBT
Red.: Hilde Sofie Pettersen

Det har vært lett for Vesten å adoptere de karismatiske og intelligente jentene i det russiske aktivistkollektivet Pussy Riot, som fikk en uhørt streng straff – to års fengsel – etter en kortvarig performance i Frelserkatedralen i Moskva i 2012. Andre samvittighetsfanger i russiske fengsler har dessverre ikke samme massekulturelle arena, og da Pussy Riots Maria Alyokhina og Nadya Tolokonnikova nylig forlot fengselet, ga de et sterkt signal om å kjempe for bedre forhold i fengslene og mot et absurd rettssystem som putter folk i fengsel og befrir dem igjen som vilkårlige effekter av Putin-regjeringens selviscenesettelse. En annen av Pussy Riots kampsaker er LGBT-rettigheter, og dette er fokuset for det aktuelle nummeret av tidsskriftet Fett.

Redaktør Hilde Sofie Pettersen åpner med en unnskyldende tone, og dette er kanskje heller ikke Fetts sterkeste nummer, samtidig er det en kompleks jobb å kaste lys på situasjonen i Russland, som siden den såkalte homopropagandalovens innførelse i juni 2013 har blitt forkortet til én setning: Russland er anti-LGBT. Den slags slagord krever nyansering og kontekstualisering, og Fett kommer et stykke på veien.

I temaseksjonen nærmer man seg dagens Russland via unge stemmer fra LGBT-samfunnet, fulgt av aktivistenes stemmer, pluss et dikt om Moder Russland av Kristina Leganger Iversen (freidig plassering av skjønnlitteratur som gjøres retorisk, snarere enn ornamentalt). Først etter dette utvides det til et bredt kulturelt perspektiv som blant annet inkluderer popduoen t.A.T.u. og Eurovision Song Contest. De redaksjonelle valgene virker fornuftige sett ut fra disponeringen av stoff og flyten gjennom bladet, men damebladinspirasjonen – det korte artikkelformatet – taler ikke til Fetts beste denne gang, hvor få av tekstene skiller seg ut. Utenom temaseksjonen virker strukturen gjennomtenkt: Bladet åpner med den mest akutte innenlandske saken, reservasjons- retten, som behandles prismatisk via et internasjonalt perspektiv fulgt av to uenige stemmer, kjønnsforsker Anne Bitsch og likestillingsminister Solveig Horne – sistnevnte stiller ikke opp til et intervju, men spørsmålene trykkes likevel. Etter temaseksjonen happy end med et par positive rollemodeller (Eline Lund Fjæren – godt intervju! – og Alice Munro), pluss flere inspirerende lister som viser Fetts vilje til å pushe pink jente- og damekultur i andre retninger.

Imidlertid burde redaksjonen bli bedre til å tette hullene som for eksempel oppstår i temaseksjonen. Den såkalte homopropagandaloven er viktig å fokusere på, men den er en del av et større lovsystem som handler om å gjenreise «sann» russisk identitet. Homoseksualitet ble avkriminalisert i 1993 etter murens fall; dette sees nå på som en desorientert periode som skal korrigeres, noe som vil si at vestlige verdier forsøkes utrenset (LGBT-livsstil betraktes som et vestlig konsept). Såkalte vestlige verdier representeres også innenfor russiske grenser av NGOs, som er hardt rammet av foreign agents-loven fra juli 2012, som retter seg mot tverrnasjonale organisasjoner (menneske- rettigheter, LGBT-filmfestivaler) som mottar støtte utenfra. Foreign agents nevnes av LHH-leder Bård Nylund, men står kontekstløst som en spøkefull referanse til den kalde krigen, snarere enn til en aktuell lov. Videre, redaktøren støtter seg tillitsfull til statistikk i innledningen, mens queeraktivisten Vera Akulova i en annen artikkel problematiserer russiske statistikker.

Fett klarer ganske godt å følge de speilende bevegelsene mellom innland og utland, men det kunne framgå enda tydeligere at ord som kommer ut av munnen på den russiske politikeren Vitaly Milonov, som er en av arkitektene bak den såkalte homopropagandaloven, mer eller mindre ordrett også kommer ut av munnen på Solveig Horne (tweeten hennes om «homoeventyr»). Fett vil snakke om kjønnsroller, men burde kanskje snakke om familiepolitikk, som har en klar avsenderadresse. Styrkingen av «kjerneverdier» og nasjonal identitet foregår over hele linjen, og truer med å etterlate alle mulige «uklare» grenseidentiteter i lufttomme rom. Fett, se opp for the bigger picture.

Susanne Christensen, Klassekampen 11. januar 2014.